Skip to main content

Na początku grudnia otwarto wystawę poświęconą Bractwu Prasalskiemu. Fotografie znajdują się w Gminnym Centrum Kultury w Bolesławcu. Wystawę można oglądać do końca grudnia 2023 roku.

Początki Bractwa Prasalskiego w Bolesławcu w powiecie wieruszowskim, datowane są na 1653r. Cech skupiał handlarzy solą, ale również władze ówczesnego miasta (m.in. burmistrza, administratora starostwa bolesławieckiego), przedstawicieli szlachty i bogatszych chłopów z okolicznych wsi, osobistości ze stanu duchownego i sporadycznie kobiety. W XIX wieku bractwo jako cech zanika, a w miejsce dawnych aktywności fachowych, włącza się działalność przykościelna. Religijny aspekt działalności bractwa, był konieczny do przetrwania wspólnoty – już nie cechowej a właśnie przyparafialnej. Możliwe było to poprzez połączenie się z trwającym od XVI wieku – Bractwem Literackim, które od XIX wieku przybrało wyłącznie religijny charakter. Współczesny kontekst funkcjonowania działalności Bractwa Prasalskiego w znacznej mierze opiera się na działalności przyparafialnej. Wśród głównych wymienianych przez braci aktywności znajdują się: pomoc przy obsłudze mszy świętych, odpustów, procesji, przygotowania świąt.