Ogólnopolskie Forum Bractw i Fraterni

Ogólnopolskie Forum Bractw i Fraterni

W dniach 14-15 maja 2022 roku w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie odbyło się I Ogólnopolskie Forum Bractw i Fraterni. Na zaproszenie przewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich przy KEP odpowiedziały liczne wspólnoty z całego kraju. W pierwszej części spotkania dr hab. Marcin Jewdokimow oraz ks. dr Mariusz Marszałek SAC przeprowadzili warsztaty interaktywne mające na celu prezentację poszczególnych bractw oraz konfraterni, a także wydobycie głównych problemów, z jakimi borykają się w realizacji swojej misji w Kościele lokalnym ich członkowie. Wśród głównych trudności należy wymienić: brak formacji liderów świeckich, nikłe zainteresowanie działalnością bractw ze strony proboszczów oraz nie docenianie ich potencjału w dziele nowej ewangelizacji.

Sobotnia popołudniowa sesja rozpoczęła się koronką do Bożego Miłosierdzia oraz Mszą św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Częstochowie. W homilii ks. dr Mariusz Marszałek SAC podkreślił, iż tak jak przed dwoma tysiącami lat wzajemna miłość była znakiem rozpoznawczym pierwszych chrześcijan, tak samo dzisiaj powinna ona stanowić przyczynę i cel wszelkich działań podejmowanych przez członków bractw. Odnosząc się do tajemnicy Bożego Miłosierdzia, która w Dolinie Miłosierdzia jest głoszona nieprzerwanie od 1947 roku, wskazał na ikonę Jezusa Miłosiernego jako wzór ewangelizacji we współczesnym świecie.

Po Mszy św. uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu prof. dr hab. Aleksandra Bańki pt. „Świecki lider w Kościele”. W swoim wystąpieniu podkreślił on, iż bycie liderem nie ma nic wspólnego z pełnioną funkcją w organizacjach kościelnych, ale z siłą oddziaływania na innych. Po adoracji połączonej z modlitwą uwielbienia uczestnicy forum udali w strojach charakterystycznych dla poszczególnych bractw na Apel Jasnogórski na Jasnej Górze.
Drugi dzień forum rozpoczął się od Mszy św., której przewodniczył abp Adrian Galbas SAC. W swojej homilii podkreślił apostolski wymiar wspólnot działających w Kościele: „Słowo Boże tej niedzieli opowiada nam o Kościele, który jest w ruchu. Jest dynamiczny. To nie znaczy, że akcyjny. Dynamika Kościoła to jego absolutne nastawienie na ewangelizację, a potem na katechizację już zewangelizowanych. Także kościelne struktury. Paweł i Barnaba ustanawiają starszych nie po to, by sobie byli, ani nie po to, by dla nich był Kościół, tylko po to, by oni byli dla Kościoła. Struktury i wszelkie instytucje muszą służyć ewangelizacji. Nie na odwrót. Kościół, który by kojarzył się ludziom z przerostem niezrozumiałych struktur i z adoracją urzędów, Kościół, który byłby Kościołem stagnacji, zadowolonym ze „swojego stanu posiadania”, albo Kościół, który by mówił, że teraz po pandemii jesteśmy oczyszczeni, ci co mieli odpaść odpadli, a zostali nasi, Kościół dopieszczający samego siebie, byłby skandalem, a nie Kościołem Chrystusa (…).Dokładnie temu samemu maja służyć wszystkie kościelne bractwa i konfraternie. Nie jesteście tylko po to, by pielęgnować dawne zwyczaje, choć to też jest ważne, bo jest częścią historii Kościoła. Przede wszystkim jednak jesteście dla przyszłości, nie dla przeszłości. Dla ewangelizacji, a nie dla archiwizacji”.

W dalszej części kazania nawiązał do postaci św. Karola de Faucault, którego relikwie zostały zainstalowane w częstochowskim sanktuarium w czasie Mszy św. Powiedział m.in.: „Obyście byli ludźmi, którzy są rozpoznawani przez innych nie tylko po strojach i zewnętrznych zwyczajach, ale po miłości. Twórzcie takie wspólnoty, jak ta, o której słyszymy dzisiaj w Dziejach Apostolskich. Że uczniowie się zeszli, by słuchać opowieści Pawła i Barnaby o tym, co Bóg zdziałał wśród nich. Ta opowieść ich nie męczyła, nie budziła zazdrości. Przeciwnie: była umacniająca. Niech wspólnoty, które tworzycie będą po prostu normalne, naturalne i proste. Otwarte i życzliwe. Niech waszym patronem będzie także nowy święty Kościoła katolickiego, Korol de Foucold, człowiek, o którym tuaregowie mówili marabuta, czyli święty, bo zbudował z nimi wspólnotę”.

Po liturgii uczestnicy spotkania wysłuchali referatu ks. dra Wojciecha Sadłonia SAC, dyrektora Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pt. „Bractwa w kontekście współczesnych znaków czasu”, w którym podkreślił rolę rozeznawania indywidualnego oraz wspólnotowego. Zdaniem prelegenta stanowi ono gwarancję zachowania ciągłości między tradycją a współczesnością i zabezpieczenie przed dwoma skrajnościami grożącymi współczesnym wiernym – z jednej strony zamknięciu w ciasnych ramach tradycyjnych rytuałów bez pogłębienia ich teologicznego znaczenia, a z drugiej strony źle rozumianego dialogu ze współczesnością prowadzącego do rozmycia chrześcijaństwa.

Spotkanie zakończyło się dzieleniem oraz wypracowaniem dalszego planu działań. Dzięki włączeniu się w inicjatywę Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego planowane jest przeprowadzenie dokumentacji istniejących w Polsce bractw i konfraterni oraz większe zaangażowanie w przygotowania do III Ogólnoeuropejskiego Forum Bractw i Fraterni.