„Bractwa religijne oczyma młodego człowieka” – konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Bractwa religijne oczyma młodego człowieka”. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Konfraternie – element polskiej tradycji regionalnej i narodowej: dokumentacja, animacja i integracja”.

Cel konkursu: Przedstawienie swojego spojrzenia na bractwa religijne działające przy klasztorze. Fotograficzna lub wideo odpowiedź na temat „Bractwa religijne oczyma młodego człowieka – jak widzę bractwo? Czym jest moim zdaniem dziś?”

Metody:

1/ krótki film wideo, nagrany np. telefonem komórkowym, składający się z np. rozmowy z przedstawicielem bractwa, swojej wypowiedzi na temat znanego bractwa. Odpowiedzi na przykładowe pytania: jak widzę bractwo? Czym jest dla mnie bractwo? Co interesuje mnie w bractwie? Do 10 minut.

2/ cyklu zdjęć powiązanych z podpisami ujętymi w jeden dokument, np. pdf lub word, składający się z np. rozmowy z przedstawicielem bractwa, swojej wypowiedzi na temat znanego bractwa. Odpowiedzi na przykładowe pytania: jak widzę bractwo? Czym jest dla mnie bractwo? Co interesuje mnie w bractwie? Plik nie powinien przekroczyć 10 stron.

3/ Rysunek lub inna praca plastyczna dowolną techniką.

Przebieg konkursu:

Czas na realizację: 15 lutego 2024

Przygotowane prace w postaci pliku wideo lub pdf/word składamy do komisji konkursowej do 30.04.2024 w formie elektronicznej na adres: kontakt@forumbractw.pl

W odpowiedzi na zgłoszenie zostaną udostępnione szczegóły ogłoszenia wyników, w tym formularz zgody rodziców/opiekunów do pobrania (dla niepełnoletnich uczestników).

Nagrody:

Pieniężne karty do Empiku: 200 PLN (I miejsce), 125 PLN (II miejsce), 75 PLN (III miejsce), wyróżnienia (50 PLN)

O projekcie:

Projekt „Konfraternie – element polskiej tradycji regionalnej i narodowej: dokumentacja, animacja i integracja” jest finansowany na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem  Edukacji i Nauki, a realizuje go Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.

 

Przykłady nadesłanych prac

I miejsce; Bractwo Prasalskie w Bolesławcu

 

I miejsce; Arcybractwo Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa