Badania

Badania

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podjął się badań nad bractwami istniejącymi w Polsce w ramach programu Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”. Zasadniczym celem zadania jest zobrazowanie zakresu i form działania istniejących aktualnie bractw religijnych na terenie Polski, a także podjęcie inicjatyw mających na celu upublicznienie ich działalności oraz integrację członków wspomnianych bractw oraz dzieci i młodzieży, mogących stać się potencjalnymi depozytariuszami ich tradycji. Całe zadanie składa się z trzech elementów: katalogizacja istniejących w Polsce bractw (badania ilościowe), badania jakościowe oraz międzypokoleniowe warsztaty.

Katalogizacja bractw (badania ilościowe)

Celem pierwszej części zadania jest zobrazowanie spektrum różnorodności bractw w Polsce, z uwzględnieniem celów bractw, liczby członków, statusu prawnego, podejmowanych działań, historii, miejsce funkcjonowania, czas powstania. Stworzenie typologii bractw z uwzględnieniem celów bractw, liczby członków, statusu prawnego, podejmowanych działań, historii, miejsca funkcjonowania, czasu powstania. Poznanie zróżnicowania form wewnątrzorganizacyjnego funkcjonowania bractw w odniesieni do typologii.

Badania jakościowe

Kolejnym etapem zadania jest poznanie zróżnicowania form funkcjonowania bractw w społecznościach lokalnych w odniesieniu do typologii. Planowane jest przeprowadzenie wywiadów z członkami dwunastu wybranych bractw.