Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC realizuje projekt „Konfraternie– element polskiej tradycji regionalnej i narodowej: dokumentacja, animacja i integracja” finansowany na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem  Edukacji i Nauki. Projekt przyjęto do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 lipca 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków, zmienionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2021 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków, w związku z art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn.zm.).

Wartość finansowania (całkowita wartość zadania): 527 730,00  zł

Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące od czerwca 2022 r.

Główne cele zadania:

  1. zobrazowanie zakresu i form działania istniejących i aktualnie działających na terenie Polski bractw religijnych w wymiarze ich tradycji, związków z kulturą ludową oraz znaczeń, które przypisują do nich osoby w nich zrzeszone;
  2. upublicznienie działalności bractw religijnych w wymiarze lokalnym oraz ogólnopolskim;
  3. integracja członków bractw religijnych oraz dzieci i młodzieży – jako potencjalnych depozytariuszy tradycji.