Europejskie Forum Bractw i Konfraterni

Europejskie Forum Bractw i Konfraterni

Z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji od trzech lat organizowane są coroczne spotkania bractw i konfraterni w Europie (Forum Paneuropeo delle Confraternite). Pierwsze z nich odbyło się w dn. 15-16 lutego 2020 roku w Lugano, kolejne w dn. 23-24 października 2021 roku w Maladze. III Ogólnoeuropejskie Forum Bractw i Konfraterni miało miejsce w Nicei w dn. 1-2 października 2022 roku.

Spotkania są okazją do wymiany doświadczeń, a także szukania dróg ożywienia ich działalności na Starym Kontynencie. Jednym z głównych tematów podejmowanych na spotkaniu we Francji było zagadnienie podjęcia kroków w celu wpisania bractw na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Poza tym poruszono kwestię przygotowań do obchodów kolejnego Roku Jubileuszowego (2025) w Kościele katolickim oraz zaangażowania w jego obchody bractw i konfraterni nie tylko z Europy, ale także z całego świata.

Kolejne Ogólnoeuropejskie Forum Bractw i Konfraterni odbędzie się w 16-17 września 2023 roku w Mafra (Portugalia).