Skip to main content

W liście ogłaszającym Jubileusz Nadziei 2025 papież Franciszek prosił, aby w roku poprzedzającym go „wzbudzić wielką symfonię modlitwy…”, powtarzając jej maryjną intonację: „do Dziewicy Maryi, aby towarzyszyła Kościołowi na drodze przygotowania do wydarzenie łaski Jubileuszu”.

Forum Ogólnoeuropejskie, w odpowiedzi na tę prośbę, wspólnie z Bractwami Dominikańskimi Różańca Świętego zaplanowało moment ogólnoświatowej modlitwy solidarnościowej, skupionej na odmawianiu Różańca Świętego.

Wydarzenie, zwane Światowym Dniem Różańca, odbędzie się 7 października 2024 r., we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, i do udziału zaproszone są wszystkie wspólnoty katolickie obecne na pięciu kontynentach, a także, jeśli to możliwe, wszystkie Sanktuaria Maryjne.

Bracia i siostry będą mogli gromadzić się w swoich miejscach na odmawianiu Różańca Świętego w jednej intencji i ewentualnie poprzedzonego Mszą św., o tej samej porze lokalnej w 24 strefach czasowych.

Projekt został przedstawiony Dykasterii Ewangelizacji, która zaproponowała wykorzystanie oficjalnego logo Jubileuszu w celu wsparcia inicjatywy.

Bractwa, które przyjmą to zaproszenie, będą mogły zarejestrować się na stronie internetowej www.worldrosaryday.com, gdzie znajdą bardziej szczegółowe informacje.