Skip to main content

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podjął się badań nad bractwami istniejącymi w Polsce w ramach programu Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”.

Zasadniczym celem zadania jest zobrazowanie zakresu i form działania istniejących aktualnie bractw religijnych na terenie Polski, a także podjęcie inicjatyw mających na celu upublicznienie ich działalności oraz integrację członków wspomnianych bractw oraz dzieci i młodzieży, mogących stać się potencjalnymi depozytariuszami ich tradycji. Całe zadanie składa się z trzech elementów: katalogizacja istniejących w Polsce bractw (badania ilościowe), badania jakościowe oraz międzypokoleniowe warsztaty.