Skip to main content

Ostatnim etapem realizacji zadania będzie przeprowadzenie warsztatów rodzinnych. W ich ramach za pomocą aparatów fotograficznych oraz innych rejestratorów obrazu i dźwięku zarówno przedstawiciele bractw, jak ich członkowie zarejestrują własne wypowiedzi, ukazujące ich spojrzenie na bractwa oraz w formie warsztatowej przedyskutują wytworzony materiał. Aby zachęcić do udziału w warsztatach, przygotowanie materiału na nie będzie zorganizowane w postaci konkursu dla młodzieży pod roboczym tytułem „Bractwa religijne oczyma młodego człowieka”. Działanie obejmuje rekrutację uczestników, zaplanowanie warsztatów ich przygotowanie logistyczno-organizacyjne wraz z realizacją. Jednym z elementów zaplanowanych działań będzie przeprowadzenie łącznie 2 konkursów. W ramach tego działania dokonane zostanie opracowanie procedur rekrutacji oraz aranżacji warsztatów dla nie pilotażowych wdrożeń.