Skip to main content

Po kilku już badaniach terenowych o charakterze jakościowym przyszedł czas na niewielkie bractwo o charakterze lokalnym. Wybór padł na Bractwo Prasalskie we wsi Bolesławiec w woj. łódzkim (która notabene aktualnie ubiega się o odzyskanie praw miejskich). Jego historia sięga 1653 rok. Pierwszym zachowanym dokumentem potwierdzającym założenie Bractwa albo Cechu Prasalskiego w Bolesławcu jest potwierdzenie Urzędu Burmistrzowskiego Bolesławieckiego, wydane pod pieczęcią miejską, dnia 20 czerwca 1653 roku. W dokumencie tym czytamy: „upatrując to, że i między prasołami niemasz porządku żadnego łusznego, -mając też wzgląd na słuszność i godną prośbę mężów (…) a braci naszych(…), -żeby ochędóstwo i służba Majestatu Bożego rozmnożoną była (…), ażeby też z tychże prasołów (…) na potrzeby miasteczka jakikolwiek podatek postanowiony przychodzić mógł (…) bractwo Prasalskie (…) postanawiamy (…)”

Na przestrzeni wieków zmieniał się charakter Bractwa. Pozostało ono jednak stałym elementem lokalnej wspólnoty. Obecnie Bractwo jest otwarte także na mieszkańców innych miejscowości. Poza tym trwają prace nad Regułą Bractwa Prasalskiego. Zbliżające się obchody 370-tej rocznicy Bractwa sprzyjają podejmowaniu refleksji nad kierunkiem dalszego jego rozwoju oraz nadania mu dostosowanego do potrzeb czasów kształtu.

Przeprowadzone przez członków zespołu badawczego wywiady oraz oględziny lokalne pozwoliły lepiej poznać funkcjonowania Bractwa oraz jego odbiór w społeczności lokalnej Bolesławca. Mamy nadzieję, że wyniki naszych prac pomogą w dalszym rozwoju tej wyjątkowej wspólnoty.