Skip to main content

Celem pierwszej części zadania jest zobrazowanie spektrum różnorodności bractw w Polsce, z uwzględnieniem celów bractw, liczby członków, statusu prawnego, podejmowanych działań, historii, miejsce funkcjonowania, czas powstania. Stworzenie typologii bractw z uwzględnieniem celów bractw, liczby członków, statusu prawnego, podejmowanych działań, historii, miejsca funkcjonowania, czasu powstania. Poznanie zróżnicowania form wewnątrzorganizacyjnego funkcjonowania bractw w odniesieni do typologii.