Skip to main content

W dniach 27-28 kwietnia 2024 roku w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie odbyło się V Ogólnoeuropejskie i II Ogólnopolskie Forum Bractw i Fraterni. Spotkanie stanowiło podsumowanie projektu „Konfraternie – element polskiej tradycji regionalnej i narodowej: dokumentacja, animacja i integracja”. W czasie jego trwania zaprezentowano publikację „Bractwa religijne – tradycja, tożsamość, wiara” pod redakcją prof. dr. hab. Marcina Jewdokimowa, ks. dr. Mariusz Marszałka SAC i ks. dr. hab. Wojciecha Sadłonia SAC. W spotkaniu uczestniczyło około 100 uczestników z siedmiu krajów. Przed rozpoczęciem wykładów odczytano list, który do uczestników Forum skierował abp kard. Rino Fisichella. W pierwszej części miały miejsce prezentacje dotyczące sytuacji bractw w poszczególnych krajach Europy. Uczestnicy spotkania wzięli udział w koronce do Miłosierdzia Bożego oraz Mszy św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Eucharystii przewodniczył ks. Mariusz Marszałek SAC, a homilię wygłosił ks. Tomasz Wojtal. W ramach sobotniego bloku popołudniowego  odbyły się warsztaty pt. „Co dalej…?”. Warsztaty przeprowadził Mikołaj Foks. Ich uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie, jakie działania podjąć w bliskiej przyszłości, by efektywnie zrealizować wyznaczone cele rozwoju własnych wspólnot. Kulminacją Forum Bractw była niedzielna procesja w tradycyjnych strojach z Doliny Miłosierdzia na Jasną Górą, gdzie o godz. 12:30 sprawowana była Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu. Eucharystii przewodniczył abp Adrian Galbas SAC, metropolita katowicki. W swojej homilii podkreślił on znaczenie bractw w misji Kościoła. Jednocześnie wskazał na grożące im niebezpieczeństwa. Wśród nich wymienił: zbyt duże akcentowanie zewnętrznych znaków przynależności do wspólnoty oraz skupienie się na specyficznym charyzmacie oraz misji, aż po osłabienie więzów z Kościołem. Przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich przy KEP podziękował wszystkich uczestnikom spotkania za przybycie na Forum oraz aktywny udziała w jego programie.

Tekst: ks. Mariusz Marszałek SAC

Zdjęcia: Grzegorz Juziak, ks. Mariusz Marszałek SAC, Dagmara Morcinek, ks. Dawid Piwowarski SAC