Skip to main content

Kolejnym etapem zadania jest poznanie zróżnicowania form funkcjonowania bractw w społecznościach lokalnych w odniesieniu do typologii. Planowane jest przeprowadzenie wywiadów z członkami dwunastu wybranych bractw.