Ogólnopolskie Forum Bractw i Konfraterni

Poznaj nasz projekt

Co to jest bractwo?

Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wierni pomimo prześladowania tworzyli stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi normami prawa cywilnego. Ich rozwój nastąpił po zalegalizowaniu chrześcijaństwa jako religii państwowej. W kolejnych wiekach różnicowały się ich struktury i cele. Wśród nich ważne miejsce zajęły bractwa, których celem był nie tylko konkretny cel apostolski, ale także troska o formację ich członków. Dzisiaj za bractwa uznaje się publiczne stowarzyszenia wiernych zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną, które podejmują misję w następujących dziedzinach:

Kult

Poprzez tworzenie miejsc kultu (np. kościoły, kaplice, bazyliki) i opiekę nad nimi; troska o liturgię ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych tradycji; organizacja pielgrzymek, procesji oraz rekolekcji tematycznych

Kultura

Troska o zachowanie dziedzictwa architektury i sztuki sakralnej; kultywowanie tradycyjnych form pobożności ludowej (m.in. śpiew, procesje, teksty liturgiczne)

Katechizacja

Promocja chrześcijańskiej wizji człowieka i świata poprzez organizację spotkań formacyjnych, warsztatów, seminariów oraz publikacje

Dzieła miłosierdzia

Tworzenie i wspieranie działalności szpitali, hospicjów, szkół; opieka nad bezdomnymi oraz ubogimi; wspieranie dzieł misyjnych

Europejskie Forum Bractw i Konfraterni

Z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji od trzech lat organizowane są coroczne spotkania bractw i konfraterni w Europie (Forum Paneuropeo delle Confraternite). Pierwsze z nich odbyło się w dn. 15-16 lutego 2020 roku w Lugano.

Ogólnopolskie Forum Bractw i Fraterni

W ramach przygotowań do III Ogólnoeuropejskiego Forum Bractw i Konfraterni z inicjatywy abp. Adriana Galbasa SAC w dniach 14-15 maja 2022 roku w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie odbyło się I Ogólnopolskie Forum Bractw i Fraterni.

Recent Posts / View All Posts

Warsztaty w Archibractwie św. Jakuba

| Aktualności | No Comments
12 listopada 2023 roku odbyły się warsztaty z członkami Archibractwa św. Jakuba. Wzięło w nim udział aż 50 członków bractwa, do którego należy 60 osób. W ramach spotkania dyskutowano wyzwania…

Warsztaty u św. Leonarda

| Aktualności | No Comments
W dniu 30 października 2023 roku odbyły się warsztaty w Lubiniu z udziałem członków Bractwa św. Leonarda. Spotkanie było okazją do refleksji nad aktualną sytuacją wspólnoty oraz perspektywą włączenia w…

wystawa w klasztorze Sióstr Wizytek

| Aktualności | No Comments
Początki dzisiejszej Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa sięgają 1863 roku, kiedy to dokonano poświęcenia Zakonu Nawiedzenia (wizytek) Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 5 stycznia tego roku do klasztoru Sióstr Wizytek z…

WYSTAWA W DOLINIE MIŁOSIERDZIA W CZĘSTOCHOWIE

| Aktualności | No Comments
W dniach 6-18 sierpnia 2023 roku kaplicy Matki Bożej Fatimskiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Częstochowie można zobaczyć wystawę poświęconą Bractwu Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski. Wystawa została zrealizowana…

Warsztaty – Bractwo Prasalskie. Bolesławiec koło Wielunia

| Aktualności, Uncategorized | No Comments
18.06.2023 roku odbyły się warsztaty w Bolesławcu koło Wielunia, w którym swoją siedzibę ma jedno z najstarszych bractw w Polsce – Bractwo Prasalskie. Warsztaty odbyły się po przeprowadzeniu konkursu „Bractwo…

BRACTWO ŚW. JÓZEFA

| Aktualności | No Comments
Kolejna wspólnota, nad którą zaczęliśmy badania, to Bractwo św. Józefa. Zostało ono erygowane 1 maja 2012 roku w Jemielnicy, choć jego korzenie sięgają XVII wieku. Pierwsze takie bractwo powstało na…

Katalog Bractw i Fraterni

Zajrzyj do ogólnopolskiej, regularnie aktualizowanej bazy polskich bractw i fraterni.

Strona internetowa dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, nr projektu NdS/529829/2021/2022, kwota dofinansowania 527 730,00 złotych, całkowita wartość projektu 527 730,00 złotych.