Ogólnopolskie Forum Bractw i Konfraterni

Poznaj nasz projekt

Co to jest bractwo?

Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wierni pomimo prześladowania tworzyli stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi normami prawa cywilnego. Ich rozwój nastąpił po zalegalizowaniu chrześcijaństwa jako religii państwowej. W kolejnych wiekach różnicowały się ich struktury i cele. Wśród nich ważne miejsce zajęły bractwa, których celem był nie tylko konkretny cel apostolski, ale także troska o formację ich członków. Dzisiaj za bractwa uznaje się publiczne stowarzyszenia wiernych zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną, które podejmują misję w następujących dziedzinach:

Kult

Poprzez tworzenie miejsc kultu (np. kościoły, kaplice, bazyliki) i opiekę nad nimi; troska o liturgię ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych tradycji; organizacja pielgrzymek, procesji oraz rekolekcji tematycznych

Kultura

Troska o zachowanie dziedzictwa architektury i sztuki sakralnej; kultywowanie tradycyjnych form pobożności ludowej (m.in. śpiew, procesje, teksty liturgiczne)

Katechizacja

Promocja chrześcijańskiej wizji człowieka i świata poprzez organizację spotkań formacyjnych, warsztatów, seminariów oraz publikacje

Dzieła miłosierdzia

Tworzenie i wspieranie działalności szpitali, hospicjów, szkół; opieka nad bezdomnymi oraz ubogimi; wspieranie dzieł misyjnych

Europejskie Forum Bractw i Konfraterni

Z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji od trzech lat organizowane są coroczne spotkania bractw i konfraterni w Europie (Forum Paneuropeo delle Confraternite). Pierwsze z nich odbyło się w dn. 15-16 lutego 2020 roku w Lugano.

Ogólnopolskie Forum Bractw i Fraterni

W ramach przygotowań do III Ogólnoeuropejskiego Forum Bractw i Konfraterni z inicjatywy abp. Adriana Galbasa SAC w dniach 14-15 maja 2022 roku w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie odbyło się I Ogólnopolskie Forum Bractw i Fraterni.

Recent Posts / View All Posts

Bractwa religijne – e-book

| Aktualności | No Comments
Poniżej umieszczamy e-book "Bractwa religijne: tradycja, tożsamość, wiara". Zachęcamy do jego pobrania. Bractwa-ebookPobierz

Forum Bractw w Częstochowie

| Aktualności | No Comments
W dniach 27-28 kwietnia 2024 roku w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie odbyło się V Ogólnoeuropejskie i II Ogólnopolskie Forum Bractw i Fraterni. Spotkanie stanowiło podsumowanie projektu „Konfraternie - element polskiej…

Wystawa Bractwa Aniołów Stróżów

| Aktualności | No Comments
Na terenie Bazyliki św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie można zobaczyć wystawę przygotowaną w ramach projektu „Konfraternie– element polskiej tradycji regionalnej i narodowej: dokumentacja, animacja…

ZAPISY na II Ogólnopolskie Forum Bractw

| Aktualności | No Comments
Od I Ogólnopolskiego Forum Bractw upłynęły niemal dwa lata. W tym czasie mieliśmy okazję lepiej poznać rzeczywistość bractw religijnych w Kościele polskim. Udało nam się osobiście spotkać z reprezentantami wielu…

Wystawa w Gliwicach

| Aktualności | No Comments
W Gliwicach została zaprezentowana wystawa poświęcona tradycjom Bractwa Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej. Jest to wspólnota, której członkowie starają się szerzyć cześć Najświętszego Sakramentu. Bractwo zostało erygowane dn. 30 listopada 2008…

ŚWIATOWY DZIEŃ RÓŻAŃCA

| Aktualności | No Comments
W liście ogłaszającym Jubileusz Nadziei 2025 papież Franciszek prosił, aby w roku poprzedzającym go „wzbudzić wielką symfonię modlitwy…”, powtarzając jej maryjną intonację: „do Dziewicy Maryi, aby towarzyszyła Kościołowi na drodze…

Katalog Bractw i Fraterni

Zajrzyj do ogólnopolskiej, regularnie aktualizowanej bazy polskich bractw i fraterni.

Strona internetowa dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, nr projektu NdS/529829/2021/2022, kwota dofinansowania 527 730,00 złotych, całkowita wartość projektu 527 730,00 złotych.