Ogólnopolskie Forum Bractw i Konfraterni

Poznaj nasz projekt

Co to jest bractwo?

Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wierni pomimo prześladowania tworzyli stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi normami prawa cywilnego. Ich rozwój nastąpił po zalegalizowaniu chrześcijaństwa jako religii państwowej. W kolejnych wiekach różnicowały się ich struktury i cele. Wśród nich ważne miejsce zajęły bractwa, których celem był nie tylko konkretny cel apostolski, ale także troska o formację ich członków. Dzisiaj za bractwa uznaje się publiczne stowarzyszenia wiernych zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną, które podejmują misję w następujących dziedzinach:

Kult

Poprzez tworzenie miejsc kultu (np. kościoły, kaplice, bazyliki) i opiekę nad nimi; troska o liturgię ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych tradycji; organizacja pielgrzymek, procesji oraz rekolekcji tematycznych

Kultura

Troska o zachowanie dziedzictwa architektury i sztuki sakralnej; kultywowanie tradycyjnych form pobożności ludowej (m.in. śpiew, procesje, teksty liturgiczne)

Katechizacja

Promocja chrześcijańskiej wizji człowieka i świata poprzez organizację spotkań formacyjnych, warsztatów, seminariów oraz publikacje

Dzieła miłosierdzia

Tworzenie i wspieranie działalności szpitali, hospicjów, szkół; opieka nad bezdomnymi oraz ubogimi; wspieranie dzieł misyjnych

Europejskie Forum Bractw i Konfraterni

Z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji od trzech lat organizowane są coroczne spotkania bractw i konfraterni w Europie (Forum Paneuropeo delle Confraternite). Pierwsze z nich odbyło się w dn. 15-16 lutego 2020 roku w Lugano.

Ogólnopolskie Forum Bractw i Fraterni

W ramach przygotowań do III Ogólnoeuropejskiego Forum Bractw i Konfraterni z inicjatywy abp. Adriana Galbasa SAC w dniach 14-15 maja 2022 roku w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie odbyło się I Ogólnopolskie Forum Bractw i Fraterni.

Recent Posts / View All Posts

PIERWSZE WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE

| Aktualności | No Comments
W sobotę, 25 lutego 2023, odbyły się w klasztorze wizytek w Krakowie warsztaty, w których wzięło udział 19 zelatorów arcybractwa, siostra-dyrektor arcybractwa, ks. dyrektor arcybractwa, dyrektor wydawnictwa oraz dwóch animatorów…

Archikonfraternia Literacka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

| Aktualności | No Comments
19 marca 2023 roku, w IV niedzielę Wielkiego Postu, rozpoczęliśmy badania jakościowe nad kolejnym bractwem. Tym razem wybór padł na wspólnotę warszawską, której korzenie sięgają początków XVI wieku. Archikonfraternia Literacka…

Zaproszenie na IV Ogólnoeuropejskie Forum Bractw

| Aktualności | No Comments
Z radością informujemy, iż dotarło do nas zaproszenie na IV Ogólnoeuropejskie Forum Bractw, które odbędzie się w Mafarze. Jego gospodarzem będzie najsłynniejsze bractwo w Portugalii Real e Venerável Irmandade do…

U STÓP PANI JASNOGÓRSKIEJ

| Aktualności | No Comments
W pierwszą sobotę lutego 2023 udaliśmy się na Jasną Górę, by rozpocząć badania jakościowe na Bractwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski. Początki wspólnoty sięgają 1718 roku, kiedy to z…

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

| Aktualności | No Comments
Z początkiem Nowego Roku podjęte zostały badania jakościowe nad kolejnym bractwem. Tym razem objęte nimi zostało Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jego założycielką była urodzona 28 października 1825…

Badania w Opactwie Cystersów w Krakowie

| Aktualności | No Comments
W dniach 1-2 grudnia 2022 roku rozpoczęto pierwszą serię badań jakościowych nad bractwami działającymi w Polsce. Obiektem była młoda wspólnota, bo powstała dopiero w 1994 roku. Założone z inicjatywy Zofii…

Katalog Bractw i Fraterni

Zajrzyj do ogólnopolskiej, regularnie aktualizowanej bazy polskich bractw i fraterni.

Strona internetowa dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, nr projektu NdS/529829/2021/2022, kwota dofinansowania 527 730,00 złotych, całkowita wartość projektu 527 730,00 złotych.