Skip to main content

W dniu 30 października 2023 roku odbyły się warsztaty w Lubiniu z udziałem członków Bractwa św. Leonarda. Spotkanie było okazją do refleksji nad aktualną sytuacją wspólnoty oraz perspektywą włączenia w jej działanie nowych, młodych członków. Bractwo św. Leonarda, podobnie zresztą jak inne wspólnoty religijne, boryka się bowiem z problemem starzenia się. W ramach rozmów zastanawiano się jednak, czy wiek członków należy traktować wyłącznie jako problem. W świetle obejrzanych prac konkursowych stwierdzono bowiem, że wiek członków może być również elementem przyciągającym młode osoby, które widzą w nich autorytet i/lub „kotwicę przeszłości”, która uautentycznia różne treści. W nadesłanych pracach ko konkursowych młode osoby rozmawiają bowiem z seniorami należącymi do bractwa, wskazując na ważność przekazywanych przez nich treści. Tym samym sformułowano wniosek, że należałoby może prezentować historię bractwa i jego działalność nie tyle przez podawanie faktów o nim, ale poprzez świadectwa członków. W refleksji podjęto także zagadnienie zobowiązań na całe życie przy przyjmowaniu do Bractwa. Tego typu warunek może wręcz odstraszać kandydatów do wspólnoty, co nie koniecznie stanowi przejaw niedojrzałości emocjonalnej, ale często wypływa z życiowego realizmu. Współczesny człowiek to prawdziwy „homo viator”, który w swoim życiu wielokrotnie zmienia miejsce pracy czy zamieszkania. Stwierdzono, że ten aspekt życia młodego człowieka należałoby uwzględnić kierując do młodego człowieka ofertę wstąpienia do Bractwa.