Skip to main content

W dniu 18 listopada 2023 roku odbyły się kolejne warsztaty animacyjne w ramach projektu „Konfraternie – element polskiej tradycji regionalnej i narodowej: dokumentacja, animacja i integracja”. Tym razem odbyły się one w Bractwie Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej.

Bractwo jest zrzeszeniem wszystkich wiernych, którzy w swoim życiu pragną szerzyć kult Jezusa Eucharystycznego oraz aktywnie uczestniczyć w życiu swojej parafii i diecezji. Wspólnota sięga korzeniami średniowiecza. Nawiązuje do Bractwa Najświętszego Sakramentu (Bożego Ciała), które działało przy gliwickiej parafii Wszystkich Świętych od 1517 do 1810 roku. Po latach przerwy zostało erygowane 30 listopada 2008 roku dekretem bpa Jana Wieczorka jako Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej.

Wspólnota na stałe związana jest z Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach oraz Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim, do których pielgrzymuje dwa razu do roku.

Podczas warsztatów podjęto temat trudności, z jakimi muszą pobrykać się członkowie Bractwa. Brak zainteresowania Bractwem ze strony nowych, potencjalnych członków może wiązać się z lękiem przez byciem rozpoznawalnym publicznie. Najczęściej jednak w wypowiedziach uczestników spotkania pojawiała się kwestia braku przewodników duchowych oraz liderów odpowiedzialnych za formację. Właściwe przygotowanie odpowiednich formatorów należałoby uznać za sprawę kluczową, gdyż celem Bractwa jest w dużej mierze troska o rozwój duchowy i ludzkich poszczególnych jego członków.

Członkowie Bractwa uważają, że sama idea bractwa ma szansę integracji nie tylko jego członków, ale całych rodzin. Z tego powodu Bractwo otworzyło się w ostatnim czasie na kobiety. Do Bractwa zostały przyjęte żony obecnych członków Bractwa. Podjęte działania zmierzają do powołania do istnienia żeńskiej gałęzi Bractwa.