Skip to main content
Category

Aktualności

Katalogizacja bractw (badania ilościowe)

By Aktualności

Celem pierwszej części zadania jest zobrazowanie spektrum różnorodności bractw w Polsce, z uwzględnieniem celów bractw, liczby członków, statusu prawnego, podejmowanych działań, historii, miejsce funkcjonowania, czas powstania. Stworzenie typologii bractw z…

Read More

Badania jakościowe

By Aktualności

Kolejnym etapem zadania jest poznanie zróżnicowania form funkcjonowania bractw w społecznościach lokalnych w odniesieniu do typologii. Planowane jest przeprowadzenie wywiadów z członkami dwunastu wybranych bractw.

Read More

Organizujemy warsztaty międzypokoleniowe

By Aktualności

Ostatnim etapem realizacji zadania będzie przeprowadzenie warsztatów rodzinnych. W ich ramach za pomocą aparatów fotograficznych oraz innych rejestratorów obrazu i dźwięku zarówno przedstawiciele bractw, jak ich członkowie zarejestrują własne wypowiedzi,…

Read More