Skip to main content

W dniach 1-2 grudnia 2022 roku rozpoczęto pierwszą serię badań jakościowych nad bractwami działającymi w Polsce. Obiektem była młoda wspólnota, bo powstała dopiero w 1994 roku. Założone z inicjatywy Zofii Sobieraj oraz ks. Mariana Polaka CSMA Rycerstwo św. Michała Archanioła obecne jest już nie tylko w Polsce, ale także m.in. w Stanach Zjednoczonych oraz Irlandii. Specyficznym charyzmatem Rycerstwa jest głoszenie zwycięstwa Chrystusa nad szatanem. Celem wspólnoty jest wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości i wypraszanie grzesznikom nawrócenia. Podstawowym obowiązkiem każdego rycerza jest dążenie do ciągłego trwania w stanie łaski uświęcającej do częstego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii (obowiązkowo w piątek), do przestrzegania postów i do wytrwałej modlitwy w intencji Kościoła Katolickiego, Ojczyzny i całego świata. Ruch ma charakter świecki, choć mogą do niego należeć zarówno księża, jak i osoby konsekrowane. Badania zostały przeprowadzone przez trzech naukowców związanych z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego: prof. dr hab. Marcina Jewdokimowa, mgr Luizę Organek oraz ks. dr Mariusza Marszałka SAC. Obejmowały one wywiady z członkami Rycerstwa św. Michała Archanioła oraz osobami z otoczenia nieprzynależącymi do wspólnoty. Oprócz tego badacza uczestniczyli w cotygodniowym spotkaniu formacyjnym zastępu Rycerstwa działającego przy Opactwie Cystersów w Mogile (Kraków) oraz w comiesięcznym otwartym czuwaniu prowadzonym przez jego członków w pierwszy piątek każdego miesiąca. Kolejnym etapem współpracy będzie organizacja międzypokoleniowych warsztatów mających na celu zainteresowanie młodzieży działalnością Rycerstwa.